CORPORATE GOVERNANCE
CORPORATE GOVERNANCE

Executive Directors

Mr. LI Dongsheng Chairman
Mr. WANG Cheng Kevin Chief Executive Officer
Mr. YAN Xiaolin
Mr. HU Lihua Chief Financial Officer

Non-executive Directors

Mr. Albert Thomas DA ROSA, Junior
Mr. SUN Li
Mr. LI Yuhao

Independent Non-executive Directors

Mr. Robert Maarten WESTERHOF
Dr. Tseng Shieng-chang CARTER
Professor WANG Yijiang
Mr. LAU Siu Ki